MCM generalforsamling den 21-02-2011

 

1: Valg af dirigent.

 

Valget faldt på Kjeld.

 

2: Formandens beretning.

 

Bestyrelsens beretning 2011 (vedr.: 2010) v. Hans Jørgen

Vi ekspanderer – medlemstallet er stigende – vi har nu passeret et halvt hundrede medlemmer.

Årets gang:

Startede med at slutte MTB sæsonen. Vintercup og Silkeborg. Vinteren satte sit præg på sæsonen.

Spinning i forårssæsonen i SATS med Sisse.

 

Århus cykler, hvor vi var repræsenteret med 7-8 mand. Specielt Marianne trak godt i gruppe to.

 

Træningstur til Mallorca. 8 mand høj. Spændene hjemtur pga. askeskyen.

Landevejsæsonen startede for alvor med Byriel Classic (Tak til Søren).

Godt fremmøde til den efterfølgende familiespisning.

 

Træningstur til Harzen. 22 deltagere. God tur, god træning, fint vejr. (Tak til Kølle)

Store cykeldag: Ca. 30 deltog og havde hyggeligt samvær med Joakim Parbo i Halhuset.

Marmotten: 7 familier og 3-5 singler. Fantastisk tur. Hvem vandt?

Medaljecykelløb. 40 børn havde glæde af dette. Måtte udsættes en uge pga. møjvejr. (Tak til Pivi)

Familiecykelløb. Mange deltagere, mange præmier, godt arrangement. Mange gode hjælpere. Efterfølgende sommerfest – lørdag hos  MTB Michael  (Tak til Michael og festudvalget).

DCUs landsstævne på Fyn. Fantastisk 3. plads af 8 hårdt kæmpende ryttere.

Vintermøde med fint fremmøde og gode indlæg.

Mange MTBer ved sæsonstart. Også mange nye.

Vintercup: Har haft det lidt sløjt pga. to aflyste afdelinger pga. for meget sne.

Efterårsspinning: Godt kørt af de nyuddannede spinning instruktører. Ikke så mange deltagere, men fine faciliteter i Odder.

Skovmøllecuppen: Godt fremmøde, gode hjælpere. Såvel kaffe, kage, øl, vand. (Tak til alle gode hjælpere og Jan Stiften).

Julefrokost: Mange deltagere, men ikke alle kunne komme frem pga. voldsomt snefald.. (Tak til Christian).

Desuden har mange MCMere deltaget i mange motionscykelløb. Ingen nævnt, ingen glemt.

 

Øvrige begivenheder i 2010:

Torsdags træning var i foråret specielt rettet mod holdløbet. God interval træning i foråret, hvor alle kunne deltage. Tak til Laursen med supportere. Tirsdagstræning: startede med godt oplæg fra Stefan, hvor tanken var at der skulle være skiftende kaptajner. Reelt var det kun få der opfyldte rollen.

Tøj og sponsor udvalg: efter nogen start vanskeligheder for sponsorudvalget, trådte Michael i karakter og er derfor den der har sørget for at vi fik nyt tøj i 2010. Er nu kommet af to gange.

Har fire gange brugt vores spalteplads i Mårsletbladet. Et oplæg til MTB, et om medaljecykelløb. Desuden indlæg af undertegnede om sæsonstart og familiecykelløb.

Bestyrelsen:

Har haft møde 5-6 gange og har haft mange spændende ting at diskutere. Tak for godt samarbejde.

Tak til:

Hjemmeside webredaktør og kasserer Johnny

Mikael for MTB og kaffe

Alle der har ydet en indsats

 

3: Årsregnskabet .

 

Regnskabet blev gennemgået og godkendt.

Regnskab kan ses under ”om MCM” på hjemmesiden

 

4: Fremlæggelse af bestyrelsens planer for det kommende år.

 

Hans Jørgen kom med nedenstående oplæg vedrørende MCM’s planer for 2010.

 

Bestyrelsens planer 2010

1.  Sørge for medlemstilgang:

a.       Lave PR gruppe (eller udnævne PR ansvarlig)

- Lave pjecer, flyers, foto mm. ( lægges på hjemmesiden som PDF fil).

- Publicerer landevejs sæsonens start i lokalaviser, Mårslet bladet og Mårslet webben.

b.      Tage personlig kontakt til tidligere medlemmer og andre der har vist interesse (Følordning)

 

2.      Træning og sørge for at fastholde medlemmer.

a.       Gruppeinddeling: Kaffehold – fælles opvarmning

b.      Udnævne/uddanne trænere/kaptajner (evt. team)

c.       Tirsdagstræning: samlet gruppe – evt. opdeling efter fælles opvarmning – angivelse af længde og gennemsnitshastighed.

d.      Torsdagstræning: Specialtræning (interval træning mm.) delt i hold efter niveau.

 

3.      Arrangementer:

a.       Toscana uge 17

b.      Mols træningstur 8-10. april

c.       Byriel klassik (trænings weekend) med efterfølgende familiespisning 6-7/5

d.      Træningstur til Harzen i 26-29. maj v. Jørgen Kølbæk

e.       Store cykeldag: Dansk cyklist forbund 12/6 (evt. 19/6)

f.       Mårslet festuge cykelløb 19/8

g.      Medalje-løb 18/8

h.      Sommerfest 13/8, 20/8 eller 3/9?

i.        Sæsonafslutning – pizzaløb 9/10.

j.        Vintermøde 24/10

k.      Julefrokost 26/11

 

4.      Danske cykelløb:

a.       Silkeborg MTB, 20. marts

b.      Bakkeløbet 1 maj

c.       Grejsdalsløbet  15. maj

d.       Århus Rundt, 29. maj

e.       Hørsholm MTB 24 timer 11-12. juni?

f.       Melfar24, 4-5. Juni

g.      tst Langelinieløbet: 19/6

h.      Vilhelmsborg 24 MTB,  august?

i.        Rundt om Horsens: 22. august

j.        Marselis cykelløbet, 21.august

 

5.      Udenlandske løb:

a.       Claude Criequilion, Belgien v. Rejsearrangør Jørgen Gnok Nielsen fra ”Gnok’s rejsebureau” 25/8-27/8-28/8

b.      Marmotte 2/7/11

c.       Trans Alp

 

6.      MTB

Vintercup 2011-12 ved MTB udvalget

 

7.      Øvrige aktiviter:

a.       Spinning

a.       Pizzaløb mm

b.      Motionsafdeling

c.       Uddannelse af kaptajner

d.      Hjemmeside

e.       Foredrag – f.eks. med Allan Johansen

 

5: Fremlæggelse af budget for 2010

 

Kassereren fremlagde et budget for 2011, som er baseret på en kontingentstigning til 350 kr. for 2011, Budgettet blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

 

6: Valg af bestyrelsen.

 

På valg:

Hans Jørgen Jørgensen(genopstiller ikke), Morten Benneboe(genopstiller ikke), Peter Juul Christensen

Valgt blev:

Peter Laursen, Henrik Riising, Peter Juul Christensen

 

7: Valg af revisor og revisorsuppleant.

 

Valgt blev Keld Nygård og Peter Vestergaard som revisor, og Torben Larsen som suppleant.

 

8: Valg bestyrelsessuppleanter.

 

Karsten Jensen blev genvalgt.

 

 

9: Indkomne forslag.

 

Ingen forslag

 

10: Evt.

 

Årets MCM’er: Leif Sodemann

 

 

Referent

Peter Juul Christensen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Djurslands Bank konto: 7266 1028380 og MobilePay: 52 239