Referat fra MCM’s bestyrelsesmøde søndag d. 27/2 2011 kl. 14.00 hos Peter Juul Christensen

 

Fremmødte: Ingelise Sørensen, Stefan Brenstrup, Henrik Riising, Peter Laursen, Johnny Odgaard og Peter Juul Christensen

Referent: Peter Juul Christensen

1.   Konstituering af bestyrelsen (Formand, kasserer, sekretær og evt. næstformand)
Formand: Stefan Brenstrup

Kasser: Johnny Odgaard
Sekretær: Peter Juul Christensen

 

2.    Kontingent:

Bestyrelsen besluttede at fastsætte kontingent for 2011 til 350 kr.

 

3.    Sæsonstart på landevej søndag d. 3. april

 

4.    Bestyrelsen undersøger mulighed for at gøre Skovmølleløbet til et stort officielt MCM løb, Riising er tovholder

 

5.    Vi vil forsøge at få hvidkålsrallyet til at genopstå i 2012 evt. med spisningen i borgerhuset.

 

6.    Vi vil lave et konceptforslag til julefrokost 2011, baseret på mad udefra.
Laursen kontakter slagter Zacho

Kommende bestyrelsesmøder
Næste møde d. 11/4 kl. 19:30 hos Stefan


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Djurslands Bank konto: 7266 1028380 og MobilePay: 52 239