MCM generalforsamling den 25-02-2010

TMG var repræsenteret ved Anne

 1: Valg af dirigent.

 Valget faldt på Kjeld.

 2: Formandens beretning.

Bestyrelsens beretning 2010 (vedr.: 2009) v. Hans Jørgen

Vi ekspanderer - medlemstallet er stigende.

Specielt er der kommet flere medlemmer til sidst på året - det skyldes sandsynligvis MTB, nyt klubtøj og spinning.

Ã…rets gang:

Startede med at slutte MTB sæsonen. Vintercup og silkeborg sluttede hos Mikael. Flotte præmier og urimelig pointfordeling.

Spinning i forårssæsonen sluttede med festligt samvær hos Jørgen

Landevejsæsonen startede for alvor med Byriel Classic (Tak til Søren).

Stort fremmøde til den efterfølgende familiespisning

Kaffeholdet har Inga taget ansvaret for. Godt initiativ, men ikke overrendt.

Træningstur til Harzen. 17 deltagere. God tur, god træning, fint vejr. (Tak til Kølle)

Medaljecykelløb. 50 børn havde glæde af dette.

Familiecykelløb. Mange deltagere, mange præmier, godt arrangement. Mange gode hjælpere. Efterfølgende sommerfest - lørdag hos MTB Michael  (Tak til Michael og festudvalget)

Cloude Cricilion - 8 deltagere. God tur, hvor alle gennemførte. Nogle i guldtid.

Vintermøde med fint fremmøde og gode indlæg.

Mange MTB’ere ved sæsonstart. Også mange nye.

Vindercup: Mange MTBer. Godt arrangeret og organiseret af Michael (Tak)

Efterårsspinning: Godt kørt af Sisse. Mange deltagere og nye faciliteter i SATS. Juleafslutning (Tak til Tasja og Alice)

Skovmøllecuppen: Godt fremmøde, gode hjælpere. Såvel kaffe, (meget)kage, øl, vand og trafikvagter. (Tak til alle gode hjælpere og Jan Stiften).

Afdeling af vintercuppen - Vilhelmsborg. Flot og godt arrangement (tak til Michael og alle hjælperne)

Julefrokost: Mange deltagere. (Tak til Christian)

Desuden har mange MCM’ere deltaget i mange motionscykelløb. Ingen nævnt, ingen glemt.

Øvrige begivenheder i 2009:

Tøj og sponsor udvalg: efter nogen start vanskeligheder for sponsorudvalget, trådte Michael i karakter og er derfor den der har sørget for at vi får nyt tøj i 2010.

PR udvalget: Har to gange brugt vores spalteplads i Mårsletbladet. Fine artikler. Desuden indlæg af undertegnede.

Indkøb af MCM-bord-bænkesæt. Næsten et klubhus.

Bestyrelsen:

Har haft møde 5 gange og har haft mange spændene ting at diskutere. Tak for godt samarbejde.

Tak til:

Hjemmeside webredaktør og afgående kasserer Jørgen

Michael for MTB

Leif for god MTB bane

  3: Årsregnskabet .

 Regnskabet blev gennemgået og godkendt.

Regnskab vedlagt referat.

 4: Fremlæggelse af bestyrelsens planer for det kommende år.

 Hans Jørgen kom med nedenstående oplæg vedrørende MCM’s planer for 2009.

 Bestyrelsens planer 2010

1.  Sørge for medlemstilgang:
a. PR gruppe ved Michael Salomonsen
        1. Lave pjecer, flyers, foto mm. ( lægges på hjemmesiden som PDF fil).
        2. Publicerer landevejs sæsonens start i lokalaviser, Mårslet bladet og Mårslet webben.
b. Tage personlig kontakt til tidligere medlemmer og andre der har vist interesse (Følordning)

2. Træning og sørge for at fastholde medlemmer.
a. Gruppeinddeling: Kaffehold - fælles opvarmning
b. Udnævne trænere/kaptajner (evt. team)
c. Tirsdagstræning: samlet gruppe - evt. opdeling efter fælles opvarmning - angivelse af længde og gennemsnitshastighed.
Torsdagstræning: Specialtræning (f.eks. holdkørsel) delt i hold efter niveau.

3. Arrangementer:

a. Mallorca: Uge 15 - 2011: Toscana uge 15.

b. Ã…rhus cykeldag v. Joakim Parbo: 10. april.

c. Byriel klassik (træning weekend) med efterfølgende familiespisning 23-24/4

d. Træningstur til Harzen i 27-31. maj v. Jørgen Kølbæk.

e. Store cykeldag: Dansk cyklist forbund og Hans Jørgen: 13/6

f. Mårslet festuge cykelløb 13/8.

g. Medalje-løb 12/8.

h. Sommerfest 14.8, 21.8 eller 4/9?.

i. Vintermøde 26/10

j. Julefrokost 27/11.

4. Danske cykelløb:

a. Silkeborg MTB, 21. Marts

b. Grejsdalsløbet  9. maj

c. Ã…rhus Rundt, 30. maj 

d. Hørsholm MTB 24 timer 18-19. juni

e. Melfar24, 5-6. Juni

f. TST Langelinieløbet: 13/6

g. Vilhelmsborg 24 MTB,  august?

h. Rundt om Horsens: 22. august

i. Marselis cykelløbet, 28.august

j. Landsstævne på Fyn 28-29 august, Lauersen er promotor på holdløbet

+ flere

5. Udenlandske løb:
     a. Marmotten 3/7 v. Stefan

6. MTB

a. Vintercup 2010-11 ved Michael Salomonsen

7. Øvrige aktiviter:
     a. Spinning.
     b. Løbetræning.
     c. Pizzaløb mm.
     d. Motionsrum
     e. Uddannelse af kaptajner.
     f. Hjemmeside - ny webmaster?

 5: Fremlæggelse af budget for 2010

 Kassereren fremlagde et budget for 2010, som er baseret på regnskabet for 2009, idet medlemsfremgangen forventes fastholdt og kontingent er uændret 250 kr.

Budgettet blev taget til efterretning af generalforsamlingen og er vedlagt referatet.    

6: Valg af bestyrelsen.

 På valg:

Jørgen Nielsen, Christian Kern, Jesper Bork og Michael Salomonsen, ingen modtager genvalg.

Peter Lauersen, Johnny Odgaard, Finn A. M. Hansen, Stefan Brendstrup og Ingelise jørgensen stiller op

Valgt blev:

Jonny Odgaard, Stefan og Ingelise

Hans Jørgen, Morten Benneboe Larsen og Peter Juul Christensen var ikke på valg.    

7:Valg af revisor og revisorsuppleant.  

Valgt blev Keld Nygård og Peter Vestergaard som revisor, og Torben Larsen som suppleant.

 8: Valg bestyrelsessuppleanter.  

Karsten Jensen blev genvalgt.  

 9: Indkomne forslag.  

Forslag til debat:

1.      Klubtur til landevejs VM 2011, det var generelt stemning for turen.

 10: Evt.

  1.      Spinning i fitness world i næste sæson, bestyrelsen undersøger sagen.

2.      Hærvejs cykeltur, Stiften informerer på hjemmesiden.

Tilmelding til motionslicens

Skovfogeden under evt.:

1.      Få ændringer på MTB-ruten(forbedringer)

2.      Cykeltur 6-7 timer til mols med depot hos Skovfogedens mor omkring 1-2/5

3.      Der er fokus på MTB i øjeblikket så skovfogeden opfordrer til at vise hensyn

 Referent

Peter Juul Christensen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Djurslands Bank konto: 7266 1028380 og MobilePay: 52 239