Referat fra bestyrelsesmøde i Mårslet Cykel Motion den 17. juni 2009.

  Fremmødte: Karsten, Michael, Christian, Jørgen, Hans Jørgen, Morten, Jesper

  Fraværende: Peter Juul

  Referant: Jesper   

1. Referat.

Referatet fra sidste møde blev godkendt, dog er det Peter Vestergaard og ikke Peter Laursen, der sidder i PR gruppen.(er rettet i referatet - redaktøren)

2. Nyt fra kasseren.

De fleste har indbetalt kontingent for 2009. Resten får en lille ”hilsen”. 

3. Nyt fra formanden.

Hans Jørgen fik afleveret en artikel om MCM til det seneste nummer af

Mårslet Bladet. Bestyrelsen opfordrer PR udvalget til jævnligt at producere eller indsamle artikler til Mårslet Bladet. Der kan også være tale om andet PR materiale.          

Peter Laursen har spurgt ind til hvilket navn MCM står nævnt med hos Idrætssamvirket. Der står ”TMG, Mårslet Cykel Motion”. Samme systematik er anvendt for øvrige underafdelinger, hvorfor det burde være ok. 

Salg af OK benzinkort ved Tanken den 24.10.2009. Pengene går til fordel for Halhuset. Bestyrelsen tager tjansen og Hans Jørgen sender en mail ud om endelig tilmelding. 

Intet nyt fra hovedbestyrelsesmøderne.              

4. Opfølgning på handleplan  

-         Medaljeløbet den 13. august. Trafikvagter mødes kl. 17.30. Der er indhentet accept fra politiet og fra plejehjemmet.-          

-         Familiecykelløbet den 14. august. Vi skal have indhentet nogle sponsorgaver. Michael (K Fisk og HJEM.dk), Morten (Bedemanden) Hans Jørgen (DCJ, Bager, Fitness Højbjerg, Rema 1000) Peter (Brugsen og Apoteket) Karsten (Frisørerne) Christian (Århus Bryghus) Jesper (Djurslands Bank, Pizzariaerne) GNOK (kontakt til Niels om Kvickly og cykelhandler i Tranbjerg). Vi bringer en artikel i Mårslet Bladet, hvor sponsorerne vil blive nævnt!!

-         Efter løbet samles trafikvagterne og der bydes på en grill pølse og en øl/vand. GNOK indkøber. Michael sørger for grillen.

-         Sommerfesten den 15. august. Et 5x10 meter telt opstilles i haven hos Michael. Michael og Christian er festudvalg. De sørger bl.a. for at udsende invitationer, uddele opgaver og at indkøbe kød til grillen. -          

-         Belgienturen. Der er 7 tilmeldte og hytten er bestilt. Der er endnu 1-2 ledige pladser. Gnok er tovholder.-          

-         Tøj- og sponsorudvalg. Michael tager en snak med Claus Buhl om et evt. sponsorat og melder tilbage til tøj- og sponsorudvalget. Enighed i bestyrelsen om at de nuværende farver skal være gennemgående også fremover.-          

-         PR udvalget. Karsten giver en status på næste bestyrelsesmøde.-          

-         Klubbesøg fra DCU. Foreløbig ikke den store tilslutning til et DCU besøg. I stedet kikkes der efter mulige spændende foredrag til vintermånederne.-          

-         Kaptajn kurser. Formanden er en udholdende mand… og slog endnu en gang et slag for at interesserede meldte sig.         

  5. Evt.

Der planlægges en Marmotte tur i 2010, hvor også familier inviteres med. Morten planlægger og kommer med mere nyt. 

24 timers MTB i Vilhelmsborg skoven den 22.-23. august 2009. Peter Juul er promotor. Der er forhåbninger om at kunne danne to hold.  

Skovmølleløbet. Formanden melder løbet i DCU’s løbskalender. Samme koncept for løbet som sidste år. 

Vintercup. Michael vil forsøge at få en afdeling af vintercuppen i MCM regi. Planer for selve vintercuppen kommer senere på året.   

6. Møder.

Næste bestyrelsesmøde er den 10. august kl. 19.30 hos Peter Juul. 

Vintermødet er den 19. oktober kl. 20.00 i Halhuset. Bestyrelsen mødes én time før!!!.

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Djurslands Bank konto: 7266 1028380 og MobilePay: 52 239