MCMs bestyrelsesmøde onsdag d. 22/9 2010 kl. 19.30 hos Ingelise

 1. Godkendelse af referat fra sidst
  Med rettelse af dato for skovmølleløbet til den 24. oktober er referatet godkendt
 1. Nyt fra kasseren
  1. Regnskab - kontingent
   Netbank fungerer nu som det skal
   Kassebeholdning 19500.-

Tilgodehavender ca. 27000,- (manglende betalinger for nyt tøj + ca. 5000,- for gammelt tøj).
Der er udestående betalinger for ca. 40000,- 

 1. Nyt fra formanden
  1. Nyt fra TMG - multihal - fittness - spinding
   I forbindelse med etableringen af TMG-motion skal der laves en række vedtægtsændringer både i underafdelingen og hovedafdelingen, der skal i den forbindelse afholdes en ekstraordinær generalforsamling.
   MCM har 6 M/K under uddannelse som spinninginstruktører i TMG-motion
  2. Nyt fra DCU
   29-30. april er der kaptajnkursus, interesserede bedes melde sig til formanden
 1. Opfølgning på handleplan
 1. Vintercup
  Morten og Python aftaler med MISA hvordan vintercup skal afvikles
 2. Skovmølleløbet
  Dato er 24. oktober (hvis skovfogeden godkender)
  Samme koncept som tidligere, Hans Jørgen er tovholder
 3. Vintermødet
  26. oktober i halhuset
  Erfaringer fra sæsonen diskuteres
  Morten snakker med Mia og Allan om oplæg til Toscana tur
  Er der nye ideer til næste års styrkeprøve, så er det her det skal på bordet

Er der interesse for temaaftener i klubregi?

 1. Tøj og sponsorudvalg
  Der er købt lidt ekstra tøj som klubben har liggende, dette var for at opnå minimumbestillingerne hos leverandør. Der bliver lavet en oversigt over lageret som sættes til salg på hjemmesiden
 2. PR udvalg  - artikler til Mårslet bladet mm.
  Bestyrelsen søger nyt blod og ideer til PR udvalget
 3. Spinning - ansvarlig og/eller udvalg
  I efteråret vil vi finde et eksternt sted at spinne, Johnny kontakter Sidse og hører om hun vil være instruktør og om hun har forslag til sted.
  Onsdag aften, første gang i uge 43
 4. Hjemmeside
  Webmaster efterspørger stadig materiale
  Sikkerhedsregler skal være mere synlige på hjemmesiden
 5. Andre planer som måske er relevante
  Julefrokost afholdes sidste lørdag i november
 1. Kommende bestyrelsesmøder

Næste bestyrelsesmøde d. 26. oktober en time før vintermødet

 1. Evt.

Referent
Peter Juul Christensen

EditRegion2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Djurslands Bank konto: 7266 1028380 og MobilePay: 52 239