Referat fra MCM’s bestyrelsesmøde torsdag d. 11/3 2010 kl. 19.30 hos Formanden

Fremmødte: Ingelise, Jørgen(delvis), Hans Jørgen, Stefan, Lauersen(delvis) og Peter

Fraværende: Morten og Karsten

Referent: Peter Juul

1.       Godkendelse af referat fra generalforsamlingen (Landsstævne)

Det blev præciseret at der på generalforsamlingen blev afsat 5000,- til landsstævnet 2010

2.       Konstituering af bestyrelsen (Formand, kasserer, sekretær og evt. næstformand)
Formand: Hans Jørgen
Kasser: Johnny
Sekretær: Peter
Næstformand: Stefan
Menige medlemmer: Ingelise, Morten og Karsten

  3.       Nyt fra kasseren (dvs. Jørgen Gammelnok-afgående kasserer)

a.  Budget 2010 - revideret
Der arbejdes på at få alle sponsorpenge udbetalt i 2010, hvilket hjælper på klubbens kassebeholdning i forbindelse med betaling af klubtøj.

b.  Løbstilmeldinger
Det overvejes om klubben skal lave koordinerede tilmeldinger fremover, da næsten alle løb har tilmelding via nettet. En alternativ løsning kunne være en database på hjemmesiden hvor man kan se hvem der er tilmeldt de forskellige løb.

c.  Odder modellen
Johnny undersøger mulighed for at benytte en smartere metode til regnskab (Odder cykelklub har et smart system)

4.       Nyt fra formanden
Sæsonstart på landevej søndag d. 28/3
Holdtræning starter torsdag d. 8/4

5.       Nyt fra TMG - multihal
Der arbejdes pt. på at starte med et motionscenter, evt. med spinning.
MCM har meldt interesse for benyttelse af spinning hvis faciliteter er ok

6.       Nyt fra DCU
Motionslicens er fremover uden forsikring, og kontingent er 150 kr. (100 kr. billigere en tidligere)

DCU arbejder på at forbedre sikkerheden under motionsløb

Se evt. www.dcu-motion.dk for mere info.

7.       Opfølgning på handleplan

a.  Harzen tur
Der er 24-26 tilmeldte, Kølle har bestilt 6 hytter, er der behov for en ekstra.

b.  Århus cykler - Joakim Parbo 10/4(evt. Lauersen og Python)
MCM opfordres til at møde talstærkt op denne dag for at hjælpe med at promovere klubben.

c.  Mallorca
De 8 dårligst kørende MCM’ere sendes til Mallorca i uge 15.

d.  Sommerfest
Dato bliver 21/8

e.  Marmotten
Der er 11 MCM’ere tilmeldt

f.    Landsstævne - holdløb - øvrig deltagelse
Peter Lauersen er promotor på holdløbet

Torsdag aften trænes der holdkørsel, så der vil der blive kørt med høj intensitet

g.  Landevejs træning 2010 - Kaffe-holdet
Stefan er kaptajn koordinator
MCM efterlyser kaptajner til de enkelte tirsdags-træninger
Kaptajn roller:
Planlægge dagens rute
Hvordan skal der køres i dag(intervaller, opsamling, omveje, genveje)
Sikre samlet start/opvarming

h.  Tøj og sponsorudvalg
Tøjet er bestilt, forventet levering Maj, det bliver flot

i.    PR udvalg - ”visit-kort” (lommevenlig reklame) - annoncerer sæsonstart.
Johnny laver ”visitkort”
Sæsonstart annonceres i Mårsletbladet

j.    Spinning - ansvarlig og/eller udvalg
Afslutning, klubben er vært efter sidste gang spinning i foråret.

Efterår, vi undersøger alternativer til næste sæson.

k.  Hjemmeside - ny webredaktør?
Morten Benneboe har påtaget sig rollen som ny webmaster.
Johnny har erfaring og ideer til forbedringer og han tager en snak med Benneboe.

l.    Andre planer som måske er relevante
Intet nyt

8.       Kommende bestyrelsesmøder
Hans Jørgen indkalder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Djurslands Bank konto: 7266 1028380 og MobilePay: 52 239