Referat fra bestyrelsesmøde 15.5. kl. 19.30 hos Johnny.
Til stede: Johnny, Tina, Gix og Lone
Afbud: Stefan, Hans Jørgen, Kåre, Carsten
1. Valg af sekretær, da sekretæropgaven går på omgang, dog ikke til formand og kasser.
Lone påtager sig opgaven.

2. Status på restance til MCM i form af
a. tøj
Der er solgt tøj for 6.500. Vi har fortsat lager for 17.000.
b. rejser
Vi har for nuværende ikke status på restancer på rejse.
c. medlemskontingent
Der har været mange indbetalinger på medlemskontingent for 2017 inden 1.5 så vores vurdering er at det kan komme til at fungere med en klar deadline på det tidspunkt. Der er fortsat manglende betalinger. Besluttet at vi rykker på FB- siden for MCM om at betale hurtigst muligt.
d. Sponsorater
Der er ikke indkommet betaling fra de sponsorer, der manglede at betale i forbindelse med status på sidste bestyrelsesmøde. Tina kontakter Stefan vedr. inddrivelse af sponsorater.

3. Status på oprettelse af MobilePay til MCM
Vi skal levere et underskrevet regnskab for 2016 og alle bestyrelsesmedlemmers data til banken, for at vi som forening kan oprette mobilepay.
Regnskabet for 2016 er imidlertid endnu ikke godkendt. Det besluttes at Johnny lægger regnskabet på FB til godkendelse. Såfremt der er medlemmer som ønsker at der afholdes ekstraordinær generalforsamling kommer vi det i møder. Ellers godkendes regnskabet gennem FB. Johnny satser på at få regnskabet ud i løbet af denne uge. Efterfølgende kan mobilepay sættes i værk.

4. Igangsættelse af kontingent for 2017
Er i gang - se pkt. 2c.
5. Status på sæsonstart og hverdagstræning
Vedr. hverdagstræning: QMCM oplever, at det funger godt til hverdagstræningen. Der er god sammenhæng i hele flokken. Der har været mlm 10-15 til træning i alt. Vi håber på godt vejr nu så flere dukker op.
Q-MCM afholder trænermøde d. 28.5.

6. Evaluering af Jubilæumsfest

Det var en rigtig god fest:-) Der var gode rammer, en god anledning, og festen var godt planlagt med dj, underholdning, bar osv. Det løftede arrangementet. Vi drøftede, hvor ofte vi kan gøre noget lignende uden at konkludere noget.

7. Hovedbestyrelsesrepræsentant/Ok-tank-opstilling?

Punktet springes over da Stefan ikke er her.

8. Gentænkning af familiecykelløbet

Udvalget har holdt møde. Der afholdes et cykelarrangement med udgangspunkt i Borgerhuset torsdag d. 17.8 i forbindelse med byfesten. Arrangementet slutter med grill. Det nye er, at der satses på alle, ikke kun på familier. Det omdøbes til "Mårslet cykler" og der bliver trykt en folder. Vi finpudser på næste bestyrelsesmøde. Der skal her tages stilling til omdeling og andre praktiske opgaver.

9. Drøftelse af offentlig facebookside

Punktet udsættes til næste møde.

10. Tøjbestilling fremadrettet

Bestilling er godt igang. Bestyrelsen peger på, at tøjbestilling fremover sker i maj sådan som det er igangsat i år. Det betyder at tøjet kan nå at komme i brug i samme sæson som købt. Vi tror på det er motiverende for at købe klubtøj. Lone giver besked til Kåre og Lena om bestyrelsens vurdering.

11. Procedure for bestyrelsesreferater

- gemmes hvor? skal vi have en ensartet skabelon for referaterne/Nyhedsbrevene?
Vi besluttede at referaterne fremover lægges på klubbens hjemmeside.

12. Evt.

Q-MCM etableres igen på klubbens hjemmeside så evt. kommende Q-medlemmer kan læse om gruppen. Tina, Lone og Gix leverer tekst til Johnny, som lægger ind på hjemmesiden.

Næste møde:

Foreløbige punkter til dagsorden:
Planlægning af sæsonafslutning. Evt. Genbrug af sidste års koncept?
Forslag om dato for næste møde er d. 9.8 kl 19.30 hos Lone.
/Lone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Djurslands Bank konto: 7266 1028380 og MobilePay: 52 239