MCM generalforsamling den 27-02-07

1: Valg af dirigent.

Valgt blev Gerda fra TMG hovedbestyrelse.

2: Formandens beretning.

Hans Jørgen kunne berette vidt og bredt om hvad der var sket i sæsonen 2006.

MCM havde deltaget i Århus rundt med et stort hold, dog uden at gentage sejren fra 2005.
Gammelnok havde deltaget i Melfar24 timers løbet, og det med en 1. plads, samt ny kilometer rekord for løbet.
Udlandsturen havde været til Frankrig til løbet La Marmotte, og det havde været en blanding af singel og familietur, og turen havde været en succes.
 
Der havde igen været stor deltagelse i det årlige medaljeløb.
MCM's familieløb i forbindelse med byfesten, havde igen meget stor opbakning fra mårsletborgerne, og igen havde vi mange flotte præmier.
Områdeserien i Mårslet var lidt af en nedtur, da denne ikke blev til noget, så i stedet for, blev det til MCM intern enkelstarts konkurrence, med prof tidtagning af Søren B.
Marselisløbet havde igen stor deltagelse af MCM, og vi var med fremme dog uden at vinde, men det blev til mange personlige bedste tider.
Gammelnok vandt den samlede områdeserie og Hans Jørgen på anden pladsen, de havde dog ikke megen modstand.
Landsstævne deltagelse med et blandet 8-mands hold kunne køre en 3. plads hjem i Sønderborg.

Der lød en stor tak til Michael for hans planlægning af MTB sæsonen, og til tøj/sponsor udvalget for deres store arbejde med vores nye klubdragter og sponsor aftaler.
Stor tak til Martin for hans tid som webmaster  (har valgt at stoppe dette arbejde nu).
Stor tak til Gammelnok for den gode fælles træning.
 
 Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.
 

3: Årsregnskabet .

Kassereren (Jørgen Nielsen) fremlage et regnskab, med et driftsoverskud på 803 kr, og en egenkapital på 21.022 kr.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

4: Fremlæggelse af bestyrelsens planer for det kommende år.

 1. Sørge for medlemstilgang
    a. Nedsætte PR gruppe ( Karsten, Peter V.):
  1. Lave pjecer (som sidste år + lægges på hjemmesiden som PDF fil).
  2. Publicerer landevejs sæsonens start i lokalaviser, Mårslet bladet og Mårslet webben.
    b. Tage personlig kontakt til tidligere medlemmer og andre der har vist interesse (Føl-ordning)
    c. Cykeludlån: Fastholde oprindelig idé grundlag, dvs. udlån er til kommende eller nye medlemmer der ikke har en racercykel, men gerne vil teste om klubben er noget for dem.

 2. Sørge for at fastholde medlemmer.
    a. Kørsel efter Gammelnoks koncept.
    b. Udnævne trænere/kaptajner (evt. team)

 3. Arrangementer:
    a. Jubilæum weekend med familie 31/3 - 1/4
    b. Byriel klassik (træning weekend) med efterfølgende familiespisning 20-21/4
    c. Træningstur til Harzen i 10. - 14. maj v. Jørgen Kølbæk
       Jørgen kom med et par valg muligheder en dyr og en billig. Det blev vedtaget at Jørgen sender et  oplæg ud, som der skal meldes tilbage på.
    d. Mårslet festuge cykelløb 17.9.
    e. Medalje-løb 16.9.
    f. Sommerfest ?.
    g. Julefrokost 24.11.
    h. Vintermøde 25.10

 4. Danske cykelløb:
    a. Silkeborg MTB, 18. marts
    b. Århus Rundt, 3. juni
    c. Hørsholm MTB 24 timer 16. - 17. juni
    d. Melfar24, 3.-4. juni
    c. Marselis cykelløbet, 1. september

 5. Udenlandske løb:
    a. Claude Criqueilion, Belgien.
       Gammelnok er tur ansvarlig, og har allerede gang i noget booking af overnatning.

 6. Cykelværksted og halhus
    a. Besøg af breddekonsulent fra DCU tirsdag d. 20/3
    b. Tema aftener, f.eks. cyklens opbygning, forebyggelse af idrætsskader osv.
 
 7. Øvrige aktiviter:
    a. Spinning.
    b. Løbetræning.
    c. Pizzaløb mm.
    d. Motionsrum
    e. Uddannelse af kaptajner.
    f. Hjemmeside - ny webmaster? - nyt koncept?

5: Fremlæggelse af budget for 2007

Kassereren fremlage et budget for 2007 med et underskud på 17.000 kr, grundet udgiften til nyt cykel tøj. Underskuddet bliver dog dækket af den sponsor indtægt der kommer i 2008.

 Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen.

6: Valg af afd. Bestyrelsen.

 Valgt blev Hans Jørgen Jørgensen, Finn M. Hansen og Jesper Bork.
 (flg. var ikke på valg : Jørgen Nielsen, Chr. Kerrn, Jørgen Kølbæk)

7: Valg af revisor og revisorsuppleant.

 Valgt blev Keld Nygård og Torben Larsen som revisor.

8: Valg bestyrelsessuppleanter.

 Carsten Jensen og Niels Mølsted.

9: Indkomne forslag.

 Ingen forslag.

10: Evt.

 Formanden uddelte Årets MCM rytter pris, og gik til Jørgen "Gammelnok" Nielsen grundet hans store engagement i klubben i form af hans træningsaftner, og ikke mindst hans store præstation i Melfar24.

 Der var en hed diskussion omkring sagen med Hanne Klit, der var kommet på Mårslet Net, med et link, som der var nogen, der ikke kunne acceptere.

 Sagen har fået Martin til at trække sig som WebMaster på baggrund af håndteringen af denne sag.

 Hans Jørgen vil på næste TMG hovedbestyrelses møde tage sagen op.

 

 


                                               ref. Jørgen Kølbæk
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Djurslands Bank konto: 7266 1028380 og MobilePay: 52 239