Mødereferat MCM bestyrelsesmøde

mødedato

11. Maj 2009

emne

Bestyrelsesmøde i MCM

deltagere

GNOK, Hans Jørgen, Christian Kerrn, Morten, Peter Juul og Karsten(da kagen kom i ovnen)

Dagsorden:

1. Konstituering af bestyrelsen (Formand, kasserer, sekretær og evt. næstformand)

2. Nyt fra kassereren

3. Nyt fra formanden

4. Opfølgning på handleplan

  1.. Harzen tur

¬† 2.. Mårslet medaljeløb

¬† 3.. Familiecykelløbet

  4.. Sommerfest

  5.. Belgienstur

¬† 6.. Tøj og sponsorudvalg

  7.. PR udvalg

¬† 8.. Klubbesøg fra DCU

  9.. Kaffe-holdet

¬† 10.. Andre planer som måske er relevante

5. Kommende bestyrelsesmøder

6. Evt.

Ad 1.

Formand: Hans Jørgen

Kasserer: GNOK, men ønsker afløsning næste år

Næstformand: Michael (24H) Salomonsen

Sekretær: Peter Juul

Ad 2

Cirka halvdelen af klubben har betalt kontingent, opgørelse udsendes fra kasserer.

Vi har ca. 25000,- i kassen og dette er vigtigt i forbindelse med næste tøj indkøb.

Ad 3)

Klubben har givet en flaske rødvin til Johnny i forbindelse med hans styrt og brækkede kraveben.

Der er sendt tillykke kort fra MCM ifm. konfirmationer blandt klubbens medlemmer.

Ad 4.1

Deltagere blev fordelt i bilerne.

Ad 4.2

Mårslet medaljeløb finder sted d. 13/8 og Peter Vestergård er promotor.

Ad 4.3

Familiecykelløbet + efterfølgende hygge d. 14/8.

Ad 4.4                                                                                  

Sommerfest 15/8.

Ad 4.5

Belgienstur, samme koncept som sidste år.

Ad 4.6

Tøj og sponsorudvalg. Morten er bestyrelsens kontakt til gruppen.

Ad 4.7

PR udvalg består af Karsten og Peter Vestergaard.

Ad 4.8

Kørselskultur: Vi henstiller til at der på de faste træningsdage holdes samling på gruppen indtil det tydeligt er meldt ud, at nu bliver der ikke samlet op længere.

Ad 4.9

Inga overtager kaffeholdet.

Ad 4.10

Julefrokost i halhuset 28/11.

Wilhelmsborg 24 timers MTB løb: Peter Juul vi prøve at samle mindst et hold.

Ad 5.

Næste bestyrelsesmøde:

17/6 kl. 19:30 hos Morten

10/8 kl. 19:30 hos Peter Juul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Djurslands Bank konto: 7266 1028380 og MobilePay: 52 239