MCM bestyrelsesmøde mandag 8/8 kl. 19.30 i Halhuset

   

Fremmødte: Stefan, Henrik, Peter L, Johnny og Peter J

 

Referat:

1.    Siden sidst

MCM medlemmer har med succes gennemført flere store udenlandske cykelløb. 1 Trans Germany finisher, 3 TransAlp finisher og 4 Marmotte finisher

2.    Sommerfest

Bestyrelsen besluttede at aflyse sommerfesten d. 13/8 og i stedet lave et arrangement ifm. Landevejs sæson afslutning d. 10/9

3.    Medaljecykelløb

Løbet er d. 18/8 kl. 18:00 indskrivning fra 17:30
Riising har aftalt med REMA1000 at vi kan anvende parkeringsplads til start/mål.
REMA1000 vil også sponsorere drikkevarer og frugt.
Johnny laver 20 nye advarselsskilte til løbet.
Stefan skriver på groupcare for hjælp.

4.    Familiecykelløb

Løbet er d. 19/8 kl. 19:00 indskrivning fra 18:30
Stefan laver en sponsorliste og mailer til bestyrelse, bestyrelsen laver tilføjelser og sætter navne på inden listen udsendes på groupcare.
Peter J spørger Fakta om de vil sponsorere drikkevarer og plastickrus til familiecykelløbet.
Benneboe har lavet nye skilte, Peter J checker.
Stefan skriver på groupcare for hjælp.
Efter løbet er der øl og pølser hos holdejer Riising

 

5.    Skovmølleløb

Der afholdes et separat møde vedr. skovmølleløbet hvor gruppeformænd fremlægger status onsdag d. 31. August kl. 19:30 i Halhuset, Stefan sender indkaldelse.

6.    Spinning 2011/12

Vi lægger op til at spinding foregår hos TMG-motion, Peter J kontakter Benneboe

7.    Ny tøjbestilling

Vi har besluttet at fortsætte endnu 2 år med samme klubtøj layout.
Johnny kontakter MISA for overlevering af bestillingsregler fra Giordana.
Konceptet vil blive tilskud til en ”basispakke” til nye medlemmer, og øvrigt tøj sælges til kostpris. Vi vil forsøge at lave tøjbestilling 2 gange årligt

8.    Evt.

Sæsonafslutning 10/9 Halhuset kl. 18:00
Riising kontakter Skovfogeden for hjælp til plan for årets sidste tur.

Kassebeholdning er ca. 18.000,- dkr, Johnny laver en gennemgang af medlemmers udeståender.

Vintermøde er den 24 Oktober kl. 19:30 i Halhuset

Næste bestyrelsesmøde 18:30 d. 31/8 i Halhuset (1 time før Skovmøllemøde)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Djurslands Bank konto: 7266 1028380 og MobilePay: 52 239