Referat fra bestyrelsesmøde i Mårslet Cykel Motion den 10. august 2009.

  Fremmødte: Karsten, Michael, Christian, Jørgen, Hans Jørgen, Morten, Jesper og Peter Juul

Fraværende: Ingen

Referant: Peter Juul

  1. Referat.

Referatet fra sidste møde blev godkendt.  

2. Nyt fra kasseren.

Der er stadig få forventede medlemmer som ikke har indbetalt kontingent for 2009, der forventes en lille medlemsnedgang i forhold til 2008.  

3. Nyt fra formanden.

·        Der undersøges flere muligheder for klubture til bl.a. Toscana, Sardinien og Fuerte Ventura.

·        DCU har endelig accepteret at MCM har professionelle ryttere tilknyttet, hvilket betyder at f.eks. GNOK kan få udbetalt flere års opsparede præmiepenge.

  4. Opfølgning på handleplan  

Medaljeløbet den 13. august.

Trafikvagter mødes kl. 17.30.      

Familiecykelløbet den 14. august.

Posterne blev fordelt, vi mødes ved halhuset kl. 18.30.

En del sponsorgaver er i hus, og flere er på vej.

Efter løbet er der teltrejsning, øl og pølser hos Michael. Michael sørger for indkøb.

Sommerfesten den 15. august.

Festen holdes i telt hos Michael

Bestyrelsen medbringer div. Sennep og ketshup.

Alle medbringer egne drikkevarer service og salat til fælles salatbar.

Belgienturen.

Der er 6 tilmeldte og alle melder om topform.           

Tøj- og sponsorudvalg.

Michael og Morten tager kontakt til udvalget(Bedemanden og Peter Just) for status.  

PR udvalget.

Udvalget laver en reportage fra familiecykelløbet til Mårslet bladet. 

24 timers MTB i Vilhelmsborg skoven den 22.-23. august 2009.

MCM stiller med 2 topmotiverede 4-mands hold helt fri for skader, kom ud og nyd stemningen hep på de tapre deltagere, der bliver fest i Vilhelmsborg!

Kaffeholdet.

Fortsætter som hidtil.

 5. Evt.

Morten forventer at have oplæg til Marmotte tur klar til vintermødet.

 Skovmølleløbet bliver 1. november. Formanden melder løbet i DCU’s løbskalender. Samme koncept for løbet som sidste år.

 6. Møder.

Næste bestyrelsesmøde er den 19. oktober kl 19.00 i halhuset, kl 20.00 fortsættes der med vintermøde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Djurslands Bank konto: 7266 1028380 og MobilePay: 52 239