MCM bestyrelsesmøde d. 11/4 2011 hos Stefan

 

 

1.    Status på sæsonstart og evt. tiltag i forbindelse med træningen
Super fin tilslutning ved sæsonopstart min 35 aktive.
Der er muligvis basis for 3 hold, dette vurderes fra gang til gang.

 

2.    Status, opfølgning og ansvarsfordeling ift. diverse arrangementer

a.         Mols
Pga. for lille fremmøde blev molsturen aflyst

b.         Byriel Classic
Afgang kl. 18:00 fra halhuset, løbet starter ca. 18:30
Fællesspisning lørdag aften, følg info på hjemmesiden.

c.         Harzen
Som vanligt

d.         Dansk cyklist forbunds store cykeldag (12/6)
MCM regner ikke med at lave noget specielt i denne sammenhæng

e.         Mårslet Festuge cykelløb
Vi mangler nye markeringspile(Er det ikke noget Benneboe har lovet at lave?)

f.          Medaljeløb (18/8)
Vi spørger Hans Jørgen om han vil være tovholder

g.         Sommerfest
Dato for sommerfest er 13/8, sted(vi forsøger at booke halhuset) og koncept er endnu ikke fastlagt

h.        Claude Criqilion
8 er tilkendegivelser på hjemmesiden.

i.          Tur til VM
Skovfogeden er tovholder

j.           Sæsonafslutning
11/9

k.         Skovmølleløb
2/10 Bestyrelsen foreslår, at dette bliver et årligt tilbagevendende løb
VI vil gerne at MCM kendes på landsplan som arrangør af et fantastisk MTB løb på en fantastisk rute.
VI afholder medlemsmøde for at vurdere tilslutning/opbakning til projektet 11/5 kl. 19:30 i halhuset

l.          Vintermøde
24/10

m.       Julefrokost
26/11

3.    Status på økonomi
Kassebeholdningen er 27.000 kr., heraf er indbetalinger til Harzen 12.000, så den reelle kassebeholdning er ca. 15.000
Der er ikke betalt for spinning 2011 (5.000)
Kasseren udsender kontingentopkrævning for 2011

4.    Orientering fra møde i hovedbestyrelsen
Stort hal-bal 8/10

5.    Mødeplan for resten af 2011
Næste møde 11/5 18:00 i halhuset

6.    Evt.
Bestyrelsen vil forsøge at forlænge nuværende sponsoraftaler i yderligere 2 år, så vi kan beholde det nuværende tøj i endnu 2 år.
Vi arbejder på en genbestilling af klubtøj i løbet af sommeren så nye medlemmer får chancen for at køre i det fine tøj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Djurslands Bank konto: 7266 1028380 og MobilePay: 52 239