Bestyrelsesmøde mandag den 10/10 kl. 19.30 hjemme hos Johnny.

 

Fremmødte: Johnny, Karsten, Stefan, Ingelise, Peter J

 

Dagsorden:

-          Siden sidst
Medalje cykelløb gennemført med lidt færre deltagere end tidligere, det fungerede super med pladsen ved REMA1000. Hvis vi kører flere grupper samlet skal der være bedre markeret hvor mange omgange den enkelte skal køre.

Familiecykelløbet også med lidt færre deltagere (164).

Sæsonafslutning både med løb og aftenhygge, begge dele med succes.
Skovmølleløbet gennemført med lille fremmøde pga. manglende annoncering, men med fremragende vejr.

Spinnesæson startet, det ser ikke ud til at det er nødvendigt med mere end et hold (14 pers.)

-          Forberedelse af vintermøde
Forslag til tovholdere:

1.       Vintercup

2.       Skovmølleløbet 2012

3.       Sommercup

4.       Familiecykelløb

5.       Diplom cykelløb

6.       Julefrokost

7.       Harzen

8.       Forårstur

9.       Årets udlandstur

10.   Århus – CPH

11.   Træningsaftner

12.   Holdløb til landsstævne

-          Vintercup – jf. forslag fra Riising

-          Tøjbestilling

Stefan sender en forespørgsel ud, så vi kan se om der er basis for bestilling af 30 sæt, da det så kan være en ide at skifte til ventour. Det vil vi så beslutte efter vintermøde.

-          Skovmølleløbet 2012 status

-          Økonomisk status

-          Julefrokost

-          Evt. OK