MCM bestyrelsesmøde 1. oktober 2012

Dagsorden

1 -Siden sidst

2 - Status på økonomi

3 - Opsamling på sæsonen

4 - Status på klubtøj – og drøftelse af økonomien

5 - Spinning i den kommende vinter

6 - MTB-træning

7 - VO2-max test 2013

8 - Sociale arrangementer

9 - Skovmølleløbet

10 - Planlægning af vintermøde i slutningen af november

11 - Planer for den kommende sæson

12 - Evt.

 

Ad 1: Siden sidst

 • Medaljecykelløb
  • God deltagelse, men stadig plads til forbedring. Desværre nogle styrt pga. meget glat underlag efter regn.
 • Familiecykelløb med efterfølgende spisning
  • Lidt færre deltagere end tidligere (knapt 200). Bedre markedsføring næste år. Men ellers endnu et godt arrangement. Måske skal vi samle os om dette arr. og droppe medaljecykelløbet? Vi laver oplæg til vintermødet om dette.
 • Sommercup
  • 3. og 4. afdeling afviklet som henholdsvis bjergløb og enkeltstart. Anders Milo blev samlet vinder.
 • Sæsonafslutning
  • Eftermiddagens løb havde deltagelse af 7-8 seje ryttere. Aftenens fællesspisning blev aflyst pga. manglende tilmelding.
 • Marselisløbet
  • MCM fint repræsenteret.
 • Århus-København
  • MCM deltog med to grupper. Havde det ikke været for spildtiden i depoterne og de røde lys på Gml. Køge Landevej ville det være gået rigtig stærkt. Nu gik det kun nogenlunde stærkt. Gammelnok blev nr. 2 i sin klasse.
 • Mia og Kølle har født – Til Lykke til dem begge.

Ad 2: Status på økonomi

 • Der skal følges op over for Egedesø vedr. tilbageførsel fra klubtøj.
 • Det ser fint ud med økonomien
 • Ikke mange medlemmer udnytter muligheden på hjemmesiden for at tjekke om de har gæld. Prøv det!

Ad 3: Opsamling på sæsonen

 • Nogle synes det er kedeligt at køre intervaller. Men det har fungeret godt ift. til at holde samling på de der kommer til træning med lidt forskellige forudsætninger.
 • Efter sommerferien har vi igen oplevet udfordringer med at folk er blevet sat af inden Tander.
 • Vi har den evige udfordring med det manglende hold 2. I bud og grund er der ingen i klubben, der gider at vente på nogle, der er dårligere end dem selv!
 • Træning for sæsonen 2013 tages op på vintermødet mhp. at beslutte retningslinjerne for næste års træning

Ad 4: Klubtøj

 • Vi fik tøjet med de gamle sponsorer på.
 • Bedemanden er genindtrådt som sponsor og den nye sponsor udsætter sit sponsorat
 • Det meste tøj er nu udleveret
 • Klubben har købt lidt tøj ind til lager, så hvis man mangler klubtøj kan man skrive til Stefan (stefan@profibermail.dk) og forespørge.
 • Vi fik tøjet med rabat pga. fejlleverancen. Rabatten går i klubkassen til sociale arrangementer i 2013, hvor vi har 15 års jubilæum. Der er i høj grad behov for arrangementer, der knytter nye medlemmer tættere til klubben.

Ad 5: Spinning i den kommende vinter

 • Sidste år besluttede vi, at spinning skulle foregå i regi af Mårslet Motionscenter.
 • Der kan ikke oprettes lukkede hold kun for MCM’er.
 • Vi savner at have spinning som et fælles mødetidspunkt igennem vinteren. Det gik lidt fløjten med sidste års fleksible model.
 • Vi undersøger mulighederne for at oprette et MCM-hold et andet sted og melder vilkår ud blandt medlemmerne. Laursen

Ad 6: MTB træning

 • Træning startede i søndags. Vi lægger op til at udgangspunktet er fra kiosken
 • Vi skal have fundet ansvarlige for træning. Vi spørger Python, Dybdahl og Milo om de vil stå for det. De afgør om der skal være vintercup. Riising spørger.
 • Udspil:
  • 1. runde: Skovmølleløbet 14/10
  • 2. runde: Den lange 16/12 med start og mål hos Skovfogeden
  • 3. runde: Skovmøllen 10/2
  • 4. runde: Silkeborg 17/3

 

Ad 7: VO2-max test

 • Vi prøver at arrangere en VO2-max test i foråret 2013 med mulighed for opfølgning 3 mdr. senere.
 • Vi skal finde en tovholder. Laursen spørger Milo

Ad 8: Sociale arrangementer

 • Vi har haft svært ved at få tilslutning til flere af de sociale arrangementer. En del handler om dårlig annoncering. Men det virker også som om, der er dalende interesse for de sociale arrangementer.
 • Til gengæld har vi efterhånden mange andre arrangementer, hvor vi er sociale; f.eks. Mallorca, Harzen, grill efter familiecykelløb, chilirace med efterfølgende spisning hos Skovfogeden.
 • Vi vil prøve at fokusere på færre, som vi til gengæld vil skabe større opbakning til:
  • Chilirace 13. januar med spisning hos Skovfogeden
  • Grill efter familiecykelløb hos Riising
  • Sæsonafslutning med kaffe og kage hos Skovfogeden
  • Julefrokost – i år lørdag den 1. december. Reserver allerede nu dagen
 • Der nedsættes et jubilæumsudvalg på vintermødet

Ad 9: Skovmølleløb

 • Løbet køres 14. oktober med mødetid kl. 10 ved Skovmøllen. Derefter fælles kørsel frem til start ved udsigten. Herfra 4 omgange. Der mærkes med kartoffelmel. Python er ankermand. Riising står for en præmie.

Ad 10: Vintermødet

 • Der holdes vintermøde med planlægning af sæsonen 2013 mandag den 12. november
 • Oplæg fra bestyrelsen på nuværende tidspunkt:
  • Mallorca – vi prøver at skabe samling om ét samlet hold i uge 15 (afgang lørdag den 6. april). Dette tidspunkt for at komme fri af påsken, der ligger i uge 13 og 14. Skovfogeden og Riising udarbejder et oplæg i samarbejde med andre erfarne folk.
  • Harzen – medio maj efter Michael Tolstrups glimrende oplæg i 2012. Stefan spørger Tolstrup om han vil gentage succesen. Skovfogeden skal have eneværelse.
  • Claude Criquillion som årets udfordring

Ad 11: Evt:

 • Klubbordet skal finde et nyt sted. Laursen og Stefan laver oplæg til vintermøde
 • Kommunikation skal tydeliggøres. Hvordan bruges hjemmeside, groupcare og Facebook gruppe.
  • Hjemmeside indeholder alle officielle informationer, info om træning, sommercup osv
  • Facebook bruges til al ”dag til dag” kommunikation.
  • Groupcare lukkes ned.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Djurslands Bank konto: 7266 1028380 og MobilePay: 52 239