Dagsorden til MCMs bestyrelsesmøde onsdag d. 5/5 2010 kl. 19.30 hos Johnny

 1. Godkendelse af referat fra sidst
 2. Nyt fra kasseren
  Kassen er overdraget fra GNOK
  Nu er det tiden til at betale kontingent hvis du ikke skal have en " hilsen" fra kasseren.
  1. Regnskab: kontingent
   Johnny har næsten adgang til kassen.
  2. Løbstilmeldinger
   Da næsten alle løb er med tilmelding online vil vi fremover kun informere om løb på hjemmesiden, og vi tilmelder os selv til de løb vi ønsker at deltage i.
  3. Odder modellen
   Vi har endnu ikke kigget på det
 1. Nyt fra formanden
  1. Nyt fra TMG multihal, fitness og spinning
   Der er startet en ny fitness afdeling under TMG, planen er at have motions- og spinnelokale klar til efteråret 2010
   Hans Jørgen har meldt sig som spinneinstruktør
  2. Nyt fra DCU
   Se link på hjemmesiden
 1. Opfølgning på handleplan
  1. Harzen tur
   Vi er min. 24 deltagere
  2. Dansk cyklist forbunds arrangement
   D. 13 juni arrangerer vi en åben cykeldag hvor alle kan prøve at køre med på en 50 km rute og en 100 km rute. Vi vil opdele det på 2 grupper med 25 km/t, 30 km/t på 50 km. Og en +30 km/t 100 km rute. Hans Jørgen laver oplæg til Mårslet bladet
  3. Mårslet festuge arrangementer
   19/8 Medalje cykelløb
   20/8 Familie cykelløb
  4. Sommerfest " hvor " koncept
   Der er sammenfald mellem sommerfest d. 21/8 og 24H MTB i Vilhelmsborg, hvis der er mange deltagere til 24H MTB flytter vi sommerfesten
  5. Marmotten
  6. Landsstævne " holdløb " øvrig deltagelse
   Torsdagstræningen er i fuld gang under kyndig ledelse af kaptajn Laursen
  7. Landevejs træning 2010 " Kaffe-holdet " holdtræning
   Vi vil forsøge at etablere en Søndags social gruppe
  8. Tøj og sponsorudvalg
   MISA er formand for udvalget
   Første leverance forventes medio maj, vi regner med en genbestilling til efteråret
  9. PR udvalg - visit-kort (lommevenlig reklame) " artikler til Mårslet bladet mm.
   Johnny laver visitkort
  10. Spinning " ansvarlig og/eller udvalg
   Vi afventer beslutning omkring efterårets spinding til vi kender status på TMG fitness
  11. Hjemmeside " ny webredaktør
   Morten vil forsøge med flere opdateringer på hjemmesiden
  12. Andre planer som måske er relevante
 2. Kommende bestyrelsesmøder
  16. juni hos Stefan
 3. Evt.

 

Hans Jørgen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EditRegion2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Djurslands Bank konto: 7266 1028380 og MobilePay: 52 239