Generalforsamling tirsdag d. 26/2 - 08 i Mårslet Cykel Motion.

1.       Valg af dirigent.

2.       Afdelingens årsberetning til godkendelse.

3.       Afdelingens årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.

4.       Fremlæggelse af afdelingens planer for det kommende år.

5.       Fremlæggelse af afdelingens budget for det kommende år.

6.       Valg af afdelingens bestyrelse.

7.       Valg af bestyrelsessuppleant.

8.       Valg af revisor og revisorsuppleant.

9.       Indkomne forslag.

10.   Eventuelt.

 Ad 1:

Hans Jørgen indledte mødet ved at byde velkommen til Kent fra TMGs FU. Kent blev valgt som dirigent for generalforsamlingen.

Ad 2:

Der blev fremlagt inspirerende og medlevende beretninger fra flere af det forgangne års løb, bla.:

- MTB løbet i Silkeborg, Byriel Classic, træningsturen til Harzen - turen har inspireret 24 medlemmer til at tage med i år.

Langelinieløbet, Århus Rundt - med succes på ”70 km ruten”, Marselisløbet,  Melfar 24, Skovmølleløbet (som blev afviklet i samarbejde med Elite DK), Vintercuppen, Belgiensturen, Medaljeløbet i Mårslet festuge og Familiecykelløbet.

 Endvidere blev diverse arrangementer og udvalg rost, bl.a.:

10 års jubilæumsweekenden i Fulden. Alt i alt en rigtig hyggelig weekend med mange gode historier.

Tak til tøjudvalget for det nye tøj.

Julefrokosten var som sædvanlig en god og hyggelig aften.

Tak til samtlige medlemmer for et godt år og et godt engagement i klubbens forskellige aktiviteter.

 Ad 3:

Årets underskud var forventeligt grundet det store tilskud til tøj. Det forventes dog at egenkapitalen igen vil stige i 2008 pga. diverse sponsorindtægter og kontingenter. Årsregnskabet blev godkendt.

 Ad 4:

Hans Jørgen fremlagde bestyrelsens planer (er lagt på nettet sammen med referatet).

Der blev talt varmt for Harzenturen, Belgiensturen og landsstævnet på Fyn. Derudover de danske klassikere; Marselisløbet og Århus Rundt.

Der var flere forslag omkring hvad værkstedet skal bruges til eller om hvorvidt det overhovedet skal bruges! En foreløbig afstemning tyder på at værkstedet skal opsiges - en beslutning som bestyrelsen endeligt skal tage stilling til.

I den forbindelse er der kastet et forslag på bordet, der indebærer at ”Nymarksvejsdrengene” køber værktøjet og stiller det til rådighed i vid udstrækning for klubbens øvrige medlemmer.

Der opfordres til at bruge hjemmesiden hyppigere! Den er endelig kommet op at stå og ser sgu ok ud… Der efterlyses en webmaster, som vil bruge lidt mere tid på det. 

Ad 5:

Budgettet blev gennemgået af kassereren og godkendt. 

Ad 6:

Jørgen Nielsen, Michael Salomonsen og Christian Kerrn blev valgt til bestyrelsen. (Hans Jørgen Jørgensen, Jesper Bork og Finn Hansen var ikke på valg). 

Ad 7:

Karsten Jensen og Niels Mølsted blev valgt til suppleanter for bestyrelsen. 

Ad 8:

Kjeld Nygaard blev valgt til revisor og Torben Larsen valgt til suppleant. 

Ad 9:

Indkomne forslag

-          Tilskud til Harzenturen - forslag nedstemt.

-          Økonomisk støtte til udlandsture generelt - forslag nedstemt.

-          1000 kr. til kaptajn-kurser - det bestemmes at bestyrelsen må tage stilling hertil.

-          Der blev stillet forslag til køb af bus. Det virker ikke til at alle klubbens medlemmer er helt visionære nok på dette punkt…J. Men tanken lever.

 Ad 10:

Årets MCM´er vandrepokal blev igen i år uddelt. Årets heldige vinder blev Peter Laursen! Stort til lykke!

 PS.

En slags bestyrelsesmøde før generalforsamlingen.

Klubben er bortrejst i forbindelse med TMGs 140 års jubilæum. (Harzen turen). Finn Hansen overvejer at tage til jubilæet som repræsentant.

Hans Jørgen undersøger hvorvidt det er billigere at køre samlet til Harzen i en bus.  Bussen er problematisk i forhold til forskellige afrejsetidspunkter og afhentning af nøgler. På den anden side vil bussen måske betyde et større socialt samvær…

 ref. Magnus Nielsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Djurslands Bank konto: 7266 1028380 og MobilePay: 52 239