Referat af MCMs bestyrelsesmøde mandag d. 9/8 2010 kl. 19.30 hos Morten Bennebo

   

  1. Godkendelse af referat fra sidst

Referatet godkendt  

  1. Nyt fra kasseren

Saldoen er pt. ca. 25.000. Der udestår nogle betalinger på ca. 5.000, men der er også tilgodehavender i samme størrelsesorden.

Johnny sender mail ud om, at der nu skal betales for den fornyede tøjbestilling¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†

  1. Nyt fra formanden

Skovmølleløbet bliver søndag den 26. september  

  1. Opfølgning på handleplan 

1.      Mårslet medaljeløb

Peter er ved at hyre hjælpere

Morten henter sodavand hos Fakta

Der bygges ved kildevang, så indskrivning m.v. flyttes ned af Langballevej (ind ved rækkehusene). Stefan medbringer pavillion  

2.      Familiecykelløbet

Sponsorjagten er i gang. Hans Jørgen har rundsendt breve, der kan medbringes til sponsorer. Status er angivet herunder:  

Morten

Johnny

Hans Jørgen

Peter

Stefan

Inge Lise

Pizza x 2

Brugsen

Riising

(Fakta)

Rema 1000

XL Byg

 

Apoteket

DCJ

Bager

Frisører

Elektriker

 

 

Djurslands bank

 

Buhl Cykler

 

 

 

√Örhus Bryghus

 

 

 

 

 

Tranbjerg

 

 

 

 

3.      Sommerfest

Koncept: Klubben køber kød og drikkevarer og sørger for grill. Deltagerbetaling på 50 kr/voksen + betaling for øl. Deltagerne medbringer selv salat og brød samt evt. vin. Tilmelding senest torsdag til kasseren.  

Hans Jørgen laver invitation + pokal til Michael

Morten aftaler telt og borde/bænke med Michael + henter en fustage øl

Johnny aftaler kød + grill med slagter Zacho

Stefan køber sodavand, kaffe og diverse  

4.      Holdløb (med deltagelse af Peter Laursen)

Status er, at kun 8 har meldt sig klar til at deltage. Stefan sender mail ud. Der er sidste frist for tilmelding den 20. august, hvor holdet skal være på plads.  

  5.      Tøj og sponsorudvalg

Misa tæller genbestillinger op og sender bestilling afsted. Der rundes op i tilfælde af at der er bestilt 7 eller flere af en vare, der kræver 10 bestillinger for at gå igennem.  

6.      PR udvalg

PR udvalg er pt. inaktivt. Alle opfordres til at lave beretninger m.v. fra løb og begivenheder, som klubben deltager i.  

7.      Kaptajnskursus

Mulighed for deltagelse i kaptajnskursus annonceres ved først mulige kursus. Klubben betaler deltagergebyr  

8.      Kaffe-holdet

Der er ikke noget organiseret kaffehold. Henvendelser fra nye medlemmer håndteres individuelt. Forud for næste sæsonstart skal der findes en mere permanent løsning.  

9.      Hjemmeside

Der er brug for mere liv på hjemmesiden. Det er ønskeligt med opdateringer med 1-2 ugers mellemrum. Det kræver at Johnny modtager mere materiale, flere billeder m.v., så han ikke selv skal forfatte alt materiale. Sponsorerne skal oplistes efter sponsoratets størrelse.  

  1. Kommende bestyrelsesmøder

Næste møde bliver onsdag den 22. september, hvor der navnlig skal skabes overblik over mulighederne for spinning i den kommende vintersæson.

 

  1. Evt.

 

 

Ref: Stefan

EditRegion2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Djurslands Bank konto: 7266 1028380 og MobilePay: 52 239