MCM Generalforsamling

Vær med til at bestemme i din cykelklub!

 

Det kan du komme til ved at gå til generalforsamling onsdag 22.februar kl.19.30

på Mårslet skole (besked om lokale følger senere).

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Årsregnskab

4. Bestyrelsens planer for det kommende år

5. Fremlæggelse af budget for 2017

6. Valg til bestyrelsen

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Valg af bestyrelsessuppleanter

9. Indkomne forslag

10. Evt.

 

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest den 15/2/2017

 

MTB Vintercuppen

 

 


5.       5/3-2017. Vilhelmsborg + afslutning.   1 masteromgang + QMCM 3 omg., MCM 4 omg.


Informationer, tilmelding, ændringer, overrasklser osv. sker på https://www.facebook.com/groups/49359593928/

 

 

KALENDER

22-02: Generalforsamling
05-03 Wilhelmsborg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mårslet cykel Motion Djurslands Bank konto 7266 1028380